Na koji način se računa plaća ukoliko poduzeće nema isto definirano u Pravilniku?

Ako poslodavac nema pravilnik o plaći, onda se ista određuje prema iznosima ostalih potpora za zapošljavanje, a u skladu s obrazovnom razinom osobe, na način da donja granica iznosa ne smije biti manja od iznosa propisanim Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

 

Više o uvjetima provedbe mjere i svi potrebni obrasci mogu se pronaći na poveznici:  http://mjere.hr/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/

 

Za detaljne informacije upućujemo Vas regionalni/područni ured Zavoda prema sjedištu poslodavca koji je nadležan za postupanje po mjerama aktivne politike zapošljavanja i  koji provodi sve operativne aktivnosti te obavještava o mogućnostima korištenja mjera.  Kontakte naših ureda možete pronaći na sljedećem linku: http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php