U vezi potpore za samozapošljavanje, zanima me može li se ona ostvariti bez prijave na burzu rada?

Potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Zavoda (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave), koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i izradile poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta (obrt, slobodna djelatnost, j.d.o.o. ili d.o.o.) je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom.  

Ukoliko se osoba ne vodi u evidenciji Zavoda, ne može koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja, pa time ni potporu za samozapošljavanje.