Korisnica sam novčane naknade, a imam mogućnost za honorarni posao, zanima me koliko je zakonom dopušten iznos uz primanje novčane naknade?

Prema Zakonu o tržištu rada  (NN 118/18) nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi između 15 i 65 godina života koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak, a koji je veći od najniže mjesečne osnovice na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima. 

Također, temeljem gore navedenog Zakona osoba se prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenih od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2.200,98 kn.a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2.200,98 kn.