Da li mogu prekinuti stručno osposobljavanje prije isteka ugovora od godinu dana?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. Postojeći poslodavac dužan je obavijestiti područni ured Zavoda o datumu prekida stručnog osposobljavanja. Otkazni rok se treba odraditi u dogovoru s poslodavcem, ukoliko je isti definiran u ugovoru. 

Ukoliko to želi, osoba se može ponovo uključiti u stručno osposobljavanje za rad kada stekne uvjet prijave u evidenciju nezaposlenih tj. najmanje 30 dana i da nema više od 12 mjeseci radnog iskustva u zvanju za koje je završila školovanje.  Napominjemo da se nastavak stručnog osposobljavanja može odraditi samo u preostalom trajanju. 

Other Articles