Potpore za samozapošljavanje

U vezi potpore za samozapošljavanje, zanima me može li se ona ostvariti bez prijave na burzu rada?

Potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Zavoda (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave), koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i izradile poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta (obrt, slobodna djelatnost, j.d.o.o. ili d.o.o.) je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom. Ukoliko se osoba ne vodi u evidenci...

Smije li se poslovnom subjektu tijekom ugovorne obveze promijeniti sjedište?

Sjedište već registriranog poslovnog subjekta se može promijeniti u bilo kojem trenutku trajanja ugovorne obveze, ali se o istome mora obavijestiti nadležni područni/ regionalni ured.

Mogu li osobe koje su imale registriran poslovni subjekt koristiti potporu za samozapošljavanje?

Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Zanima me da li blokirana osoba može iskoristiti poticaj samozapošljavanje

Ukoliko podnositelj/ica zahtjeva otvara obrt, a ima ovrhu/e - prisilne naplate, potpora za samozapošljavanja neće se moći odobriti jer sredstva državnih potpora nisu izuzeta od blokade ili ovrhe po isplati na poslovni račun poslovnog subjekta te u tom slučaju ne mogu biti namjenski utrošena. Kod trgovačkih društava, sredstva isplaćena na žiro račun trgovačkog društva nisu predmetom ovrhe (za razliku od obrta) te se potpora može odobriti. No, u takvim slučajevima samozaposlena osoba preuzima r...

Koristio bih mjeru za samozapošljavanje. Koliko dugo trebam biti prijavljen na burzi da bih mogao koristiti potporu?

Potporu za samozapošljavanje mogu koristiti nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i izradile poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta (obrt, slobodna djelatnost, j.d.o.o. ili d.o.o.) je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom te se potpora može dodijeliti i za slobodno zanimanje. Osoba m...