Zanima me da li blokirana osoba može iskoristiti poticaj samozapošljavanje

Ukoliko podnositelj/ica zahtjeva otvara obrt, a ima ovrhu/e - prisilne naplate, potpora za samozapošljavanja neće se moći odobriti jer sredstva državnih potpora nisu izuzeta od blokade ili ovrhe po isplati na poslovni račun poslovnog subjekta te u tom slučaju ne mogu biti namjenski utrošena.


Kod trgovačkih društava, sredstva isplaćena na žiro račun trgovačkog društva nisu predmetom ovrhe (za razliku od obrta) te se potpora može odobriti. No, u takvim slučajevima samozaposlena osoba preuzima rizik te se za oblik zaštite kao sredstvo osiguranja smatra ovjerena zadužnica jamca – platca.

Jamac platac u tom slučaju mora biti treća osoba, a ne vlasnik/ci trgovačkog društva.