Zanima me mogu li se prijaviti na burzu putem e-građana ili bih morala doći osobno?

Ukoliko se odlučite prijaviti u evidenciju nezaposlenih prijava se vrši osobno u regionalnom/područnom uredu HZZ-a prema mjestu Vašeg prebivališta ili boravišta. 
Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi između 15 i 65 godina života koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad.

U evidenciju HZZ-a možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla, tj. prijava nije obvezna.  Samom odlukom i prijavom u evidenciju Zavoda, osoba se obavezuje poštivati zakonske i podzakonske propise s kojima se upozna tijekom individualnog savjetovanja, a sve s ciljem aktivnog i sustavnog traženje posla.  Također osoba se upoznaje sa svim mogućnostima koje Zavod nudi te sa savjetnikom dogovara tijek aktivnosti.

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebna je:

  • važeća osobna iskaznica izdana u RH ili izdana od strane nadležnog tijela države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak 
  • potvrda o boravištu (ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta) 
  • svjedodžba o završenoj školi ili diploma, original ili ovjerena kopija (ili rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu) 
  • podatak o OIB-u.

Za prijavu u evidenciju ne trebate se naručivati jer će ista biti izvršena po Vašem dolasku, a potom će Vas se naručiti na individualno savjetovanje kod savjetnika za zapošljavanje. 

Također Vas želimo informirati da se zdravstveno osiguranje regulira neovisno o prijavi u evidenciju HZZ-a što znači da ne morate biti prijavljeni kao nezaposlena osoba kako bi ostvarili zdravstveno osiguranje. Za reguliranje statusa zdravstvenog osiguranja upućujemo Vas na za to nadležni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, čije kontakte može pronaći na: http://www.hzzo.hr/