Da li mene poslodavac odmah može prijaviti u radni odnos i dobiti potporu za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja, ili mora prvo čekati neko odobrenje/rješenje od HZZ-a?

Ukoliko poslodavac želi zadržati polaznika stručnog osposobljavanja za rad u radnom odnosu nakon isteka Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za isto može iskoristiti potporu za zapošljavanje.  Potpore se mogu dodijeliti poslodavcima poduzetnicima i neprofitnim organizacijama koji obavljaju gospodarsku aktivnost, te javne ustanove i ostali proračunski korisnici ne mogu koristiti potpore. 

Zahtjev za potporu za zapošljavanje polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa podnosi se 60 – 40 dana prije isteka ugovora o stručnom osposobljavanju ili najkasnije 6 mjeseci po isteku stručnog osposobljavanja uz uvjet da je osoba protekom 30 dana od isteka stručnog osposobljavanja prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

O uvjetima  za mjeru te iznosima subvencije potpore za zapošljavanje nakon završenog stručnog osposobljavanja možete se informirati na web stranici: http://mjere.hr/mjere/potpore-za-zaposljavanje, a obrasce i dokumentaciju možete pronaći na: http://mjere.hr/potpore-za-zaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

Upućujemo poslodavca da se za detaljne informacije obratite regionalnom/područnom uredu Zavoda prema sjedištu poslodavca. Kontakt podaci regionalnih/područnih ureda Zavoda dostupni su na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.