Pritisnuo sam Pošalji zahtjev i vratilo me na ekran za prijavu