Za koliko vremena će stići e-mail s potvrdom da je zahtjev zaprimljen ili aktivacijski e-mail za korisnički račun?

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da korisnici koji koriste Yahoo.com e-mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do  2 dana, a Google do 3 sata.

Zbog iznenadnog povećanja zaprimljenih e-mailova s @hzz.hr domene, Yahoo je aktivirao privremenu mjeru nadzora primljenih mailova o čemu možete detaljno pročitati ovdje.
Upućujemo korisnike koji nisu dobili aktivacijski e-mail nakon proteka nekog vremena i ne mogu se prijaviti u sustav da nam pošalju poruku kroz Kontakt obrazac kako bi im ručno aktivirali račun.

Isto tako, potvrde zaprimanja zahtjeva kasne - molimo strpljenje e-mail Vaš primjerak zaprimljenog zahtjeva je na putu prema vama.


Uskoro ćemo svim korisnicima omogućiti pregled statusa zahtjeva u  Korisničkom računu, gdje će si moći poslati potvrdu primitka na drugu e-mail adresu.