Zanima nas koje konkretne uvjete mora ispunjavati osoba, a koje društvo (d.o.o.), da bi ostvarili pravo na sufinanciranje zapošljavanja.

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

  • Obavljate gospodarsku djelatnost (pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću, odnosno koje mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca)
  • Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
  • Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
  • Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih
  • Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
  • Ako su ta opravdavano upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
  • tko u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Više informacija o ciljanim skupinama i propisanim uvjetima za poslodavce i nezaposlene osobe možete pronaći na poveznici: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-zaposljavanje/, a o informativnim iznosima subvencija te potrebnoj dokumentaciji pročitajte na: https://mjere.hr/potpore-za-zaposljavanje-dokumentacija-obrasci/. 
Iznosi subvencija su različiti ovisno o ciljanoj skupini kojoj osoba pripada, razini obrazovanja osobe te prethodnom radnom iskustvu osobe koju zapošljavate, a sufinancira se bruto II plaća.

Upućujemo Vas da se obratite regionalnom/područnom uredu Zavoda prema sjedištu tvrtke/obrta koji će uvidom u konkretnu dokumentaciju procijeniti ispunjava li uvjete za dodjelu potpore. Kontakte područnih ureda možete pronaći na:  http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067