Je li prema novim izmjenama mjera za zapošljavanje stručno osposobljavanje moguće koristiti više puta, npr. jednom za srednju stručnu spremu, a drugi put za visoku stručnu spremu?

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb).