Trenutno radim preko programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Zanima me da li je moguće prekinuti takav radni odnos ukoliko mi drugi poslodavac ponudi zaposlenje?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. 

Poslodavac je dužan obavijestiti područni ured Zavoda o datumu prekida stručnog osposobljavanja. Otkazni rok se treba odraditi u dogovoru s poslodavcem, ukoliko je isti definiran u ugovoru.