Trebala bi nam jedna osoba koja bi vodila te radove pa nas zanima možemo li nekako zaposliti preko javnih radova

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju te nudi sufinanciranje (50% subvencije) i financiranje (100% subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova. 

Javni rad se može odobriti za jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije i društvene poduzetnike, a više o ciljanim skupinama nezaposlenih osoba koje se mogu uključiti u javni rad pročitajte na web stranici: http://mjere.hr/mjere/javni-rad/, a o potrebnoj dokumentaciji i obrascima na: http://mjere.hr/javni-rad-dokumentacija-obrasci/ 

Kako biste dobili detaljne i konkretne informacije o mogućnostima korištenja mjere javnog rada za Vašu udrugu upućujemo Vas na regionalni/područni ured Zavoda. Naime, za postupanje po mjerama aktivne politike zapošljavanja nadležan je regionalni/područni ured Zavoda po sjedištu tvrtke koji provodi sve operativne aktivnosti. Kontakte naših ureda možete pronaći na sljedećem linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067