Možete li mi malo bolje objasniti situaciju javljanja nezaposlene osobe savjetniku?

Temeljem Pravilnika o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (NN 52/17), čl. 6. st. 4. Individualne konzultacije obuhvaćaju međusobne kontakte nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje u svrhu razmjene informacija o aktivnostima u traženju posla. Učestalost, način i vrijeme izvršavanja individualnih konzultacija definira se u Profesionalnom planu odnosno ovisno o razini i intenzitetu potrebne podrške nezaposlenoj osobi uz obvezu izvršavanja individualnih konzultacija osobnim dolaskom najmanje jedanput unutar 12 tjedana. Individualne konzultacije nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje obavljaju u dogovorenom vremenu jedanput tjedno, a najduže u roku od 8 tjedana. Iznimno korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužan je izvršavati individualne konzultacije osobnim dolaskom u dogovorenom vremenu najkasnije jedanput u 4 tjedna. Ovo pravilo odnosi se na period dok osoba ima pravo koristiti novčanu naknadu.

U skladu s navedenim, a prema dogovoru sa savjetnikom, potrebno je osobno doći na individualnu konzultaciju svakih 12 tjedana dok je u međuvremenu (između dvije osobne konzultacije) moguće izvršiti mailom. Prema onome što navodite, dogovoreno je da ćete konzultacije emailom izvršiti svakih 8 tjedna što znači da niste obvezni svaki mjesec izvršiti konzultaciju.