Opće teme

Da li mene poslodavac odmah može prijaviti u radni odnos i dobiti potporu za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja, ili mora prvo čekati neko odobrenje/rješenje od HZZ-a?

Ukoliko poslodavac želi zadržati polaznika stručnog osposobljavanja za rad u radnom odnosu nakon isteka Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za isto može iskoristiti potporu za zapošljavanje. Potpore se mogu dodijeliti poslodavcima poduzetnicima i neprofitnim organizacijama koji obavljaju gospodarsku aktivnost, te javne ustanove i ostali proračunski korisnici ne mogu koristiti potpore. Zahtjev za potporu za zapošljavanje polaznika stručnog osposobljavanja za ...

Kako možemo detaljno saznati dali kandidat ima pravo na poticaje?

Vezano uz detaljne informacije o dodjeli potpore za konkretnog kandidata i Vašu tvrtku, upućujemo Vas da se obratite regionalnom/područnom uredu prema sjedištu tvrtke. Kontakte regionalnih/područnih ureda možete pronaći na web stranici http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067

Trenutno radim preko programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Zanima me da li je moguće prekinuti takav radni odnos ukoliko mi drugi poslodavac ponudi zaposlenje?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. Poslodavac je dužan obavijestiti područni...

Mogu li se kombinirati mjere međusobno?

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2018. godini propisano je da se za osobe koje su izašle iz jedne intervencije, može se odobriti korištenje druge intervencije kako slijedi: - Iz svih drugih mjera osobe se po završetku mogu uključivati u obrazovne mjere i samozapošljavanje. - Osobe s invaliditetom nakon jedne intervencije mogu sudjelovati u svim drugima. - Osobe koje su pohađale obrazovanje mogu se nakon isteka intervencije uključiti u sve druge intervencije...