Opće teme

Kako možemo detaljno saznati dali kandidat ima pravo na poticaje?

Vezano uz detaljne informacije o dodjeli potpore za konkretnog kandidata i Vašu tvrtku, upućujemo Vas da se obratite regionalnom/područnom uredu prema sjedištu tvrtke. Kontakte regionalnih/područnih ureda možete pronaći na web stranici http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/

Trenutno radim preko programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Zanima me da li je moguće prekinuti takav radni odnos ukoliko mi drugi poslodavac ponudi zaposlenje?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. Poslodavac je dužan obavijestiti područni...

Mogu li se kombinirati mjere međusobno?

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini propisano je da se za osobe koje su izašle iz jedne intervencije, može se odobriti korištenje druge intervencije kako slijedi: - Iz svih drugih mjera osobe se po završetku mogu uključivati u obrazovne mjere, samozapošljavanje i potpore za zapošljavanje uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere. - Osobe s invaliditetom nakon jedne intervencije mogu sudjelovati u svim drugim intervencijama. ...