Može li osoba koja je već bila zaposlena na stručnom osposobljavanju u slučaju da ima dva završena fakulteta ponovno iskoristiti mjeru, tako da bi sada išla na stručno osposobljavanje za drugu struku(drugo zvanje).

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb).

Upućujemo Vas da se obratite svojoj savjetnici/savjetniku za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će Vas informirati u koju mjeru aktivne politike zapošljavanja možete biti uključeni s obzirom na razinu obrazovanja, prethodno radno iskustvo tj. ukupan staž osiguranja i ostale karakteristike koje uvjetuju pripadnost određenoj skupini nezaposlenih. Kontakt podaci regionalnih/područnih ureda dostupni su na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067