Hoće li se omogućiti nastavak SOR-a osobama koje su imale prekid SOR-a zbog trudnoće?