Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Molila bi Vas ako mi možete reći koji su uvjeti, potrebna dokumentacija, rok trajanja i sve vezano uz stjecanje prava na poticaje pri zapošljavanju pripravnika?

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim sl...

Da li je subvencija prvostupnika s višom školom u privatnom sektoru limitirana?

Dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Razlikujemo dvije podmjere s obzirom na vrstu poslodavca, te se u realnom sektoru subvencionira se 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza. Više informacija o mjeri možete pronaći na poveznicama: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-isk...

Koje uvjete treba ispunjavati poslodavac da bi ostvario pravo na poticaje, a koje ja kao osoba koja se zapošljava prvi puta?

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim sl...