Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Na koji način se računa plaća ukoliko poduzeće nema isto definirano u Pravilniku?

Ako poslodavac nema pravilnik o plaći, onda se ista određuje prema iznosima ostalih potpora za zapošljavanje, a u skladu s obrazovnom razinom osobe, na način da donja granica iznosa ne smije biti manja od iznosa propisanim Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Više o uvjetima provedbe mjere i svi potrebni obrasci mogu se pronaći na poveznici: http://mjere.hr/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/...

Molila bi Vas ako mi možete reći koji su uvjeti, potrebna dokumentacija, rok trajanja i sve vezano uz stjecanje prava na poticaje pri zapošljavanju pripravnika?

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim sl...

Da li je subvencija prvostupnika s višom školom u privatnom sektoru limitirana?

Dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Razlikujemo dvije podmjere s obzirom na vrstu poslodavca, te se u realnom sektoru subvencionira se 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza. Više informacija o mjeri možete pronaći na poveznicama: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-isk...

Koje uvjete treba ispunjavati poslodavac da bi ostvario pravo na poticaje, a koje ja kao osoba koja se zapošljava prvi puta?

Poštovana, potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim u...