Prava nezaposlenih

Zanima me dali se na burzu može prijaviti putem maila ili se mora dolaziti osobno?

Prijava u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije obavezna, a prijaviti se možete kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju Zavoda osobnim dolaskom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebna je: - važeća osobna iskaznica izdana u RH ili izdana od strane nadležnog tijela države u kojoj imate prijavljeno prebivalište ili odob...

Što mi je sve potrebno od dokumenata da bi se ponovo prijavio na burzu rada?

Prijava u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije obavezna, a prijaviti se možete kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Kontakte regionalnih/područnih ureda s ispostavama možete pronaći na: http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php Za prijavu u evidenciju potrebni su: - važeća osobna iskaznica i potv...

Željela bi da se dodatno obrazovanje upiše u moju e - radnu knjižicu, što mi je činiti?

Od 1. srpnja 2013. godine primjenjuje se termin e-radne knjižice. Ukidanjem radne knjižice, podaci o završenom obrazovanju i stečenom zvanju (kvalifikaciji) vode se u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili bazi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje evidentiraju podatke o obrazovanju u e-radnu knjižicu i to: - Hrvatski zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih...

Zanima me da li ću izgubiti zdravstveno ako se ne prijavim na burzu u neko vrijeme?

Zdravstveno osiguranje se regulira neovisno o prijavi u evidenciju HZZ-a što znači da ne morate biti prijavljeni kao nezaposlena osoba kako bi ostvarili zdravstveno osiguranje. Za reguliranje statusa zdravstvenog osiguranja upućujemo Vas na za to nadležni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, čije kontakte možete pronaći na: http://www.hzzo.hr/

Možete li mi malo bolje objasniti situaciju javljanja nezaposlene osobe savjetniku?

Temeljem Pravilnika o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (NN 52/17), čl. 6. st. 4. Individualne konzultacije obuhvaćaju međusobne kontakte nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje u svrhu razmjene informacija o aktivnostima u traženju posla. Učestalost, način i vrijeme izvršavanja individualnih konzultacija definira se u Profesionalnom planu odnosno ovisno o razini i intenzitetu potrebne podrške nezaposlenoj osobi uz obvezu izvršavanja individualnih konzultacija osobnim dolas...

Korisnica sam novčane naknade, a imam mogućnost za honorarni posao, zanima me koliko je zakonom dopušten iznos uz primanje novčane naknade?

Prema Zakonu o tržištu rada (NN 118/18) nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi između 15 i 65 godina života koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak, a koji je veći od najniže mjesečne osnovice na koju se obračunavaju doprinosi za ...

Zanima me da li imam pravo na bilo kakvu potporu ako sam zaposlen za stalno u drugoj tvrtci

Prije svega napominjemo kako su mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, pa tako i potpora za samozapošljavanje, namijenjene poticanju zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih te imaju za cilj povećanje zaposlenosti. S obzirom da navodite da ste zaposleni, ne biste mogli koristiti potporu za samozapošljavanje, koje se također ne mogu dodijeliti retroaktivno, za već otvorene poslovne subjekte. Preporučamo Vam da se vezano ...

Koje sve uvjete trebam ispunjavati za ostvarivanje novčane naknade?

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu regulirano je Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“, br. 118/18 – dalje: Zakon) Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavkom 1. Zakona, prema kojem pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Nadalje, sukladno članku 39. Zakona pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao njezinom kr...

Zanima me mogu li se prijaviti na burzu putem e-građana ili bih morala doći osobno?

Ukoliko se odlučite prijaviti u evidenciju nezaposlenih prijava se vrši osobno u regionalnom/područnom uredu HZZ-a prema mjestu Vašeg prebivališta ili boravišta. Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi između 15 i 65 godina života koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad. U evidenciju HZZ-a možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno ...

Zainteresiran/a sam za obrazovanje nezaposlenih

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjeru obrazovanja nezaposlenih i na obrazovne programe upućuje nezaposlene osobe za koje se utvrdi da nemaju dostatno obrazovanje ili iskustvo kako bi se lakše uključili na tržište rada. Obrazovni programi koji će se provoditi biraju se na osnovu potreba lokalnog tržišta rada te se, s obzirom na potrebe, tj. potražnju za pojedinim vještinama i znanjima na tržištu rada. Financijska sredstva za provedbu ove mjere osiguravaju se prema odobrenom planu obrazo...

Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih?

Nezaposlenom osobom u smislu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te nije redovni učenik ili student. Prijava u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije obavezna, a prijaviti se možete kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zapos...

Da li postoji mogućnost da dobijem e-mailom Potvrdu da sam prijavljen na HZZ?

Hrvatski zavod za zapošljavanje Vam može izdati Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. To je dokument kojim se dokazuju osobno stanje građana – status nezaposlenosti te iznos i korištenje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Iz navedenih razloga uvjerenje možemo izdati isključivo osobi koja ga traži za sebe kako bi se izbjegla moguća zlouporaba podataka. Za osobe koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih osoba, Hrvatski zavod za zapošljavanje m...

Do kojeg novčanog iznosa nezaposlena osoba koja prima novčanu naknadu na burzi, može raditi na ugovor o djelu ako joj se u tom vremenu primanja naknade, pruzi prilika?

Temeljem Zakona o tržištu rada (NN 118/18) osoba se prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenih od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2433.45 kn