Koje mjere možemo koristiti umjesto Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (SOR 30+)?

Mjere koje će nadomjestiti Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (SOR 30+) su Potpore za zapošljavanje, Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo i Potpore za usavršavanje.

Više informacija o navedenim mjerama možete pronaći na stranici www.mjere.hr