Da li je subvencija prvostupnika s višom školom u privatnom sektoru limitirana?

Dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko  obavljaju  gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.

Razlikujemo dvije podmjere s obzirom na vrstu poslodavca, te se u realnom sektoru subvencionira se 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza.

Više informacija o mjeri možete pronaći na poveznicama: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/ te o potrebnim obrascima i uvjetima za poslodavce: http://mjere.hr/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa-dokumentacija-obrasci/ 
Kako biste dobili detaljne i konkretne informacije o mogućnostima korištenja mjera upućujemo Vas na regionalni/područni ured Zavoda. Kontakte naših ureda možete pronaći na sljedećem linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067