Ako već koristim drugu mjeru HZZ-a, da li mogu koristiti ovu mjeru?