Koje je sve uvjete potrebno ispuniti i koju je dokumentaciju potrebno priložiti kako bi se pravo na edukaciju na stručnom osposobljavanju ostvarilo?

Polaznike stručnog osposobljavanja poslodavci mogu uputiti u program obrazovanja u ustanovu koji su samostalno odabrali, unutar prvih šest mjeseci stručnog osposobljavanja, ukoliko uoče da joj nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja. Program obrazovanja mora biti vezan uz program stručnog osposobljavanja za rad, a može trajati do 3 mjeseca, ali ne kraće od mjesec dana.

Poslodavac pri tom podnosi regionalnom/područnom uredu Zavoda zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za obrazovanje. Poslodavac može podnijeti zahtjev za samo jednu edukaciju te u Republici Hrvatskoj. Refundacija sredstava za obrazovanje nije vezana uz isplatu sredstava za polaganje stručnog ispita. 

Regionalni/područni ured Zavoda ocjenjuje zahtjev te ga dostavlja Središnjem uredu na rezervaciju sredstava. Zahtjev se odobrava u roku od 7 dana od dana zaprimanja te se šalje obavijest poslodavcu o ocjeni istog. Pri ocjeni zahtjeva za obrazovanje polaznika stručnog osposobljavanja regionalni/područni ured procjenjuje njegovu nužnost i opravdanost, a s obzirom na program stručnog osposobljavanja te razinu i vrstu obrazovanja polaznika stručnog osposobljavanja.

Upućujemo Vas da se obratite regionalnom/područnom uredu Zavoda gdje je je potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju za rad vezano uz moguće edukacije te postupak podnošenja zahtjeva za obrazovanje polaznika stručnog osposobljavanja za rad. 

Other Articles