Koje uvjete treba ispunjavati poslodavac da bi ostvario pravo na poticaje, a koje ja kao osoba koja se zapošljava prvi puta?

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se dodijeliti   poslodavcima kao državna  potpora za zapošljavanje ukoliko  obavljaju  gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a u realnom sektoru sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom). 

Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Razlikujemo dvije podmjere s obzirom na vrstu poslodavca te odvjetnička društva pripradaju skupini poslodavaca u realnom sektoru. 
Ciljane skupine su nezaposlene osobe bez staža osiguranja i nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci. 
 

Više o samoj mjeri i o uvjetima koje poslodavac treba ispunjavati da bi koristio mjeru pripravništva možete pročitati na sljedećim poveznicama: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/  i http://mjere.hr/mjere/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/ 
Detaljne informacije poslodavac može dobiti u regionalnom/područnom uredu prema sjedištu poslodavca. Kontakt podaci regionalnih/područnih ureda Zavoda dostupni su na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.
Fiskalne olakšice za zapošljavanje (oslobođenje plaćanja doprinosa za osobe mlađe od 30 godina starosti) nisu dio mjera aktivne politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Vas upućujemo da se s upitom obratite na nadležno Ministarstvo financija - Poreznu upravu, kontakti na web stranici: http://www.porezna-uprava.hr   
Više o ovoj olakšici iz Zakona o doprinosima, kao i upute kako ju ostvariti možete pronaći na linku: www.porezna-uprava.hr