Koje uvjete treba ispunjavati poslodavac da bi ostvario pravo na poticaje, a koje ja kao osoba koja se zapošljava prvi puta?

Poštovana,

potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Namijenjena je sljedećim ciljanim skupinama nezaposlenih osoba.

  1. u realnom sektoru

1.         Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

2.         Nezaposlene osobe sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci i prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

  1. u javnim službama

1.         Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih

 

Više o mjeri možete pronaći na poveznici: www.mjere.hr ili saznati od svog savjetnika/savjetnice za zapošljavanje.

 

Fiskalne olakšice za zapošljavanje (oslobođenje plaćanja doprinosa za osobe mlađe od 30 godina starosti) nisu dio mjera aktivne politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Vas upućujemo da se s upitom obratite na nadležno Ministarstvo financija - Poreznu upravu, kontakti na web stranici: http://www.porezna-uprava.hr   
Više o ovoj olakšici iz Zakona o doprinosima, kao i upute kako ju ostvariti možete pronaći na linku: www.porezna-uprava.hr