Zainteresiran/a sam za obrazovanje nezaposlenih

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjeru obrazovanja nezaposlenih i na obrazovne programe upućuje nezaposlene osobe za koje se utvrdi da nemaju dostatno obrazovanje ili iskustvo kako bi se lakše uključili na tržište rada. Obrazovni programi koji će se provoditi biraju se na osnovu potreba lokalnog tržišta rada te se, s obzirom na potrebe, tj. potražnju za pojedinim vještinama i znanjima na tržištu rada. 

Financijska sredstva za provedbu ove mjere osiguravaju se prema odobrenom planu obrazovanja, a samo obrazovanje provodi se u obrazovnim ustanovama s kojima područne službe HZZ-a imaju potpisane ugovore o obrazovanju na temelju prethodno obavljene javne nabave te financiranje na drugi način ili drugačije odabranih programa nije moguće. Također ne financiramo završetak srednjoškolskog obrazovanja. 

Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave. Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.375,92 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za za upis u obrazovni program

Ukoliko ste zainteresirani za uključivanje u neki od programa obrazovanja, upućujemo Vas da se obratite svom savjetniku/savjetnici za zapošljavanje u područnom uredu gdje se vodite u evidenciji nezaposlenih osoba kako bi Vas uputio postoji li mogućnost uključivanja u neki od planiranih programa obrazovanja u Vašem regionalnom uredu sukladno Vašim kompetencijama i interesima te Vam pružio sve ostale potrebne informacije.