Treba li osoba na stručnom osposobljavanju biti iste struke kao i mentor ili je dovoljno samo da je društvenog usmjerenja?

U mjeri stručnog osposobljavanja za rad poslodavac mora za polaznike koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu.
Mentor za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja. 

Mentor može provoditi stručno osposobljavanje za rad za maksimalno tri osobe.

Kako biste dobili detaljne i konkretne informacije o mogućnostima korištenja mjera za Vašu tvrtku i konkretnog kandidata/kandidatkinju upućujemo Vas na regionalni/područni ured Zavoda. Naime, za postupanje po mjerama aktivne politike zapošljavanja nadležan je regionalni/područni ured Zavoda po sjedištu tvrtke koji provodi sve operativne aktivnosti. Kontakte naših ureda možete pronaći na sljedećem linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067

Other Articles