Koristio bih mjeru za samozapošljavanje. Koliko dugo trebam biti prijavljen na burzi da bih mogao koristiti potporu?

Potporu za samozapošljavanje mogu koristiti nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i izradile poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta (obrt, slobodna djelatnost, j.d.o.o. ili d.o.o.) je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom te se potpora može dodijeliti i za slobodno zanimanje.

Osoba mora biti prijavljena na puno radno vrijeme u svom poslovnom subjektu tijekom cijelog ugovornog razdoblja (godinu dana).

Za sve djelatnosti zakonom dozvoljene može tražiti potpora, a odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta  je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom. Potpora se može odobriti za sve djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara niti za otvaranje OPG-a. Također, potpora se ne može odobriti za sezonski obrt.

Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata. Za vrijeme trajanja mjere, osobama koje su se samozaposlile moguće je odobriti osposobljavanje na radnom mjestu za jednu ili dvije osobe.

Mjera se može dodijeliti za dvije ciljane skupine: 1.  Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda te koje su obavile sve aktivnosti dostupne u nadležnom područnom uredu (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje, a u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje, i 2. Hrvatski povratnici iz EU zemalja (hrvatski povratnici iz EU zemalja moraju imati regulirano prebivalište, ali se ne primjenjuje uvjet da osoba ima prebivalište na tom području najmanje 12 mjeseci).

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje osoba imala prebivalište na tom području, osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:

­            1. skupina za općine i gradove  od I do IV 

­            2. skupina V do VI

­            3. skupina VII do VIII

 

Visina subvencije

1.         Skupina 

­            do 100.000,00 kn

­            do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

 

2.         skupina

­            do 85.000,00 kn

­            do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

 

3.         skupina

­            do 75.000,00 kuna

­            do 85.000,00 kuna ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna. Za korištenje mjere osposobljavanje na radnom mjestu također može biti odobreno dodatnih 10.000,00 kuna ukoliko su zadovoljeni kriteriji za tu mjeru. Jedan od podnositelja zahtjeva mora naznačiti traženi iznos na obrascu zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje.

Napominjemo da svaka nezaposlena osoba mora ispuniti sljedeće kriterije kako bi mogla koristiti mjeru potpore za samozapošljavanje:

•           izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva

•           proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu

•           izraditi troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta

•           troškovi koji se navode u troškovniku moraju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini ne smijete podnijeti zahtjev za registraciju poslovnog subjekta (tvrtke, obrta) prije podnošenja zahtjeva za dodjelom potpore za samozapošljavanje što podrazumijeva da najraniji datum podnošenja zahtjeva za registraciju mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva za dodjelom potpore. U slučaju da osoba registrira poslovni subjekt prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima financijski rizik ukoliko suglasnost Zavoda bude negativna iz razloga koji nisu utvrđeni u trenutku predaje zahtjeva ili u slučaju nedostatka financijskih sredstava.

Više o uvjetima provedbe mjere i svi potrebni obrasci mogu se pronaći na poveznici:  http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

Za detaljne informacije upućujemo Vas na regionalni/područni ured Zavoda u kojem se vodite u evidenciji nezaposlenih osoba jer svaka osoba koja želi koristiti potporu mora proći aktivnosti radionica i individualnih savjetovanja na kojima se savjetnik za samozapošljavanje posveti specifičnim pitanjima svake osobe i njenom poslovnom planu, te daje dodatne materijale. Kontakte regionalnih/područnih ureda možete pronaći na web stranici http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php