Molila bi Vas ako mi možete reći koji su uvjeti, potrebna dokumentacija, rok trajanja i sve vezano uz stjecanje prava na poticaje pri zapošljavanju pripravnika?

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se dodijeliti   poslodavcima kao državna  potpora za zapošljavanje ukoliko  obavljaju  gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a u realnom sektoru sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom).

Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja. 
Razlikujemo dvije podmjere s obzirom na vrstu poslodavca, te su u realnom sektoru ciljane skupine  nezaposlene osobe bez staža osiguranja i nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci.

Više o samoj mjeri i o uvjetima koje poslodavac treba ispunjavati da bi koristio mjeru pripravništva možete pročitati na na: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/ te na poveznici http://mjere.hr/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa-dokumentacija-obrasci/.

Prvi korak za korištenje potpore za zapošljavanje je oglašavanje Prijave potrebe za radnikom (PR) u regionalnom/područnom uredu HZZ-a prema sjedištu poslodavca. Natječaji se objavljuju na oglasnim pločama, biltenu i web stranici Zavoda u najkraćem trajanju od 3 dana. Po završetku natječaja poslodavac dostavlja Zavodu Zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom.

Upućujemo Vas da se za detaljne informacije vezano uz pripravništvo obratite regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kontakt podatke regionalnih/područnih ureda dostupni su na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.