Mogu li se kombinirati mjere međusobno?

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini propisano je da se za osobe koje su izašle iz jedne intervencije, može se odobriti korištenje druge intervencije kako slijedi:

  • Iz svih drugih mjera osobe se po završetku mogu uključivati u obrazovne mjere, samozapošljavanje i potpore za zapošljavanje uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere.
  • Osobe s invaliditetom nakon jedne intervencije mogu sudjelovati u svim drugim intervencijama.
  • Osobe koje su pohađale obrazovanje mogu se nakon isteka intervencije uključiti u sve druge intervencije, a osobe koje su pohađale stručno osposobljavanje za rad mogu se nakon isteka intervencije uključiti u potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, dok korisnici potpore za samozapošljavanje mogu nakon isteka osposobljavanja na radnom mjestu koristiti potporu za zapošljavanje te osobe, te potpore za zapošljavanje ostalih osoba, uključujući i bivših polaznika stručnog osposobljavanja za rad.
  • Osobe koje su pohađale obrazovanje za nedostajuća zanimanja ne mogu biti ponovno uključene u obrazovanje, osim u obrazovanje za stjecanje generičkih vještina (npr. strani jezici, informatička znanja).
  • Korisnici potpore za samozapošljavanje mogu za vrijeme trajanja ugovornih obveza koristiti osposobljavanje na radnom mjestu.
  • Korisnici javnih radova mogu za vrijeme trajanja programa javnog rada biti uključeni u obrazovanje.
  • Ukoliko poslodavac koristi potporu za proširenje poslovanja te nema zaposlenih radnika o svom trošku, na njega se ne primjenjuje izuzeće za korištenje drugih mjera. Ukoliko poslodavac ima više zaposlenih radnika o svom trošku primjenjuje se kriterij da 50% od broja zaposlenih može dobiti uz korištenje drugih mjera.
  • Poslodavci koji su u programu potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, ne mogu koristiti ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, osim potpora za usavršavanje i osposobljavanje na radnom mjestu.

Upućujemo Vas da se za detaljne informacije obratite regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu tvrtke. Kontakt podatke regionalnih/područnih ureda dostupni su na: http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/