Koje zaposlenike ne prijavljujete u polju "Broj zaposlenika za koje tražite potporu"