Stručno osposobljavanje

Uključen/a sam u mjeru stručno osposobljavanje tijekom 2019. godine. Zanima da li će se mjera stručnog osposobljavanja i dalje primjenjivati sukladno ranije potpisanom ugovoru ili će se primjenjivati nova mjera pripravništva?

Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa se više ne provodi, a na osobe koje su uključene u ove dvije mjere do 31.12.2019. primjenjuju se uvjeti i kriteriji koji su bili važeći u trenutku potpisivanja ugovora.

Hoće li se omogućiti nastavak SOR-a osobama koje su imale prekid SOR-a zbog trudnoće?

Omogućit će se nastavak u 2020. godini pod istim kriterijima mjere koja se je provodila u 2019.

Koje mjere mogu koristiti nakon završenog SOR-a?

Osobe se po završetku SOR-a mogu uključivati u obrazovne mjere, samozapošljavanje i potpore za zapošljavanje uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere.

Koje mjere možemo koristiti umjesto Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (SOR 30+)?

Mjere koje će nadomjestiti Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (SOR 30+) su Potpore za zapošljavanje, Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo i Potpore za usavršavanje. Više informacija o navedenim mjerama možete pronaći na stranici www.mjere.hr (http://www.mjere.hr)

Ukida li se Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (SOR 30+)?

Da, navedene mjere neće se provoditi. Dokument je javno objavljen na stranici www.mjere.hr (http://www.mjere.hr)