Stručno osposobljavanje

Je li prema novim izmjenama mjera za zapošljavanje stručno osposobljavanje moguće koristiti više puta, npr. jednom za srednju stručnu spremu, a drugi put za visoku stručnu spremu?

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb).

Molila bih da me informirate u kratko koji su uvjeti za stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je mjera putem koje se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu. Više o samoj mjeri i o uvjetima važećim u 2018. godini koje nezaposlena osoba i poslodavac trebaju ispunjavati da bi koristio mjeru pripravništva ili stručnog osposobljavanja za rad možete pročitati na: http://mjere.hr/mjere/prvo-radn...

Može li osoba koja je već bila zaposlena na stručnom osposobljavanju u slučaju da ima dva završena fakulteta ponovno iskoristiti mjeru, tako da bi sada išla na stručno osposobljavanje za drugu struku(drugo zvanje).

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb). Upućujemo Vas da se obratite svojoj savjetnici/savjetniku za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će Vas informirati u koju mjeru aktivne politike zapošljavanja možete biti uključeni s obzirom na razinu obrazovanja, prethodno radno iskustvo tj. ukupan staž o...

Molim Vas odgovor na pitanje vezano za godišnji odmor kod djelatnika zaposlenog preko mjere Stručno osposobljavanje

Polaznici stručnog osposobljavanja imaju pravo na godišnji odmor kao i ostali zaposlenici. Broj dana godišnjeg odmora te dopusta određuje se na temelju kolektivnih ugovora za određenu djelatnost i drugih pravilnika o radu pojedinog poslodavaca i ako isto nije određeno navedenim propisima broj dana utvrđuje se temeljem Zakona o radu, a koji je propisao minimum dana koje radnik treba dobiti. Sve informacije o pravu na godišnji te broju dana na koje ima pravo polaznik dogovara s poslodavcem budući ...

Koje je sve uvjete potrebno ispuniti i koju je dokumentaciju potrebno priložiti kako bi se pravo na edukaciju na stručnom osposobljavanju ostvarilo?

Polaznike stručnog osposobljavanja poslodavci mogu uputiti u program obrazovanja u ustanovu koji su samostalno odabrali, unutar prvih šest mjeseci stručnog osposobljavanja, ukoliko uoče da joj nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja. Program obrazovanja mora biti vezan uz program stručnog osposobljavanja za rad, a može trajati do 3 mjeseca, ali ne kraće od mjesec dana. Poslodavac pri tom podnosi regionalnom/područnom uredu Zavoda zahtjev za do...

Postoji li mogućnosti prijevremenog završetka stručnog osposobljavanja i pod kojim uvjetima?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je i izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. Poslodavac je dužan obavijestiti područni...

Treba li osoba na stručnom osposobljavanju biti iste struke kao i mentor ili je dovoljno samo da je društvenog usmjerenja?

U mjeri stručnog osposobljavanja za rad poslodavac mora za polaznike koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgov...

Završila sam dvopredmetni studij i SOR za jedno zanimanje, zanima me mogu li iskoristiti sada pripravništvo za drugo zanimanje i tako steći pravo izlaska na stručni ispit jer trenutno sam nezaposlena?

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb).

Zanima me postoji li mogućnost dostave obrasca evidencije prisutnost (koji se dostavlja do 5 (petog) dana u mjesecu za prethodni mjesec) putem maila i koji bi to mail bio ili je baš potreban osoban dolazak u HZZ?

Listu prisutnosti polaznika stručnog osposobljavanja poslodavac može poslati na e-mail adresu službene osobe u Odsjeku za aktivnu politiku zapošljavanja koja je vodila predmet ili na mail adresu regionalnog/područnog ureda HZZ-a (kontakte potražite na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067). Lista prisutnosti može biti dostavljena u .doc ili .xls obliku.

Možete mi objasniti na koji način se obračunavaju novčane naknade na stručnom osposobljavanju ukoliko nismo radili sve radne dane u mjesecu?

Iznos novčane pomoći izračunava se sukladno broju dana za koje je polaznik bio prisutan na stručnom osposobljavanju. Novčana pomoć obračunava se na način da se ukupni iznos novčane pomoći podijeli s ukupnim brojem radnih dana u predmetnom mjesecu te se dobiveni iznos pomnoži s brojem stvarno odrađenih dana u tom mjesecu.

Da li mogu prekinuti stručno osposobljavanje prije isteka ugovora od godinu dana?

Ulazak u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je dragovoljan i na isti način reguliran je izlazak iz mjere. U slučaju prekida ugovora, postojeći poslodavac će morati vratiti neiskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora. Do tada dobivena sredstva na ime novčane pomoći, polaznik stručnog osposobljavanja nije dužan vratiti. Postojeći poslodavac dužan je obavijestiti ...

Da li mogu ići na stručno osposobljavanje na temelju srednjoškolskog obrazovanja

Osobe se uključuju u stručno osposobljavanje za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja, no ukoliko u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje te ukoliko nemaju staža osiguranja, mogu birati hoće li se uključiti u stručno osposobljavanje u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja. Upućujemo Vas da se obratite svojoj savjetnici/savjetniku za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će Vas informirati u koju mjeru aktivne politike zapošljavanja možete biti uključeni s ...

Mogu li raditi preko autorskog ugovora dok sam na stručnom osposobljavanju?

Nakon početka stručnog osposobljavanja (prijave poslodavca na obvezna osiguranja i potpisa ugovora) osoba ako to želi, može raditi preko ugovora o djelu, međutim skrećemo pažnju da poslovi ne smiju biti na štetu stručnog osposobljavanja za rad. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o poticanju zapošljavanja te Zakona o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne postoji limit zarade (tzv. REGOS prag) te se ne ...

Imam negativno ocijenjen zahtjev za stručno osposobljavanje na e-građanin mi se pojavilo : zahtjev za dodjelu potpore po mjerama)- negativno ocijenjeno...Možete mi objasnit di je nastao problem?

Za pojašnjenje negativne ocjene zahtjeva molimo Vas da se obratite poslodavcu koji je podnositelj zahtjeva.

Koliko iznosi mjesečna pomoć koju isplaćujete putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.g ?

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je mjera putem koje se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu. Ovu mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana. Mjera se može odobriti ukoliko i poslodavac i nezap...