Uskoro mi ističe stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te me zanima koje potpore može poslodavac iskoristiti vezano za moje zapošljavanje

Ako poslodavac želi zadržati polaznika stručnog osposobljavanja za rad u radnom odnosu nakon isteka Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za isto može iskoristiti potporu za zapošljavanje.  Potpore se mogu dodijeliti poslodavcima poduzetnicima i neprofitnim organizacijama koji obavljaju gospodarsku aktivnost, te javne ustanove i ostali proračunski korisnici ne mogu koristiti potpore. 

Zahtjev za potporu za zapošljavanje polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa podnosi se 60 – 40 dana prije isteka ugovora o stručnom osposobljavanju ili najkasnije 6 mjeseci po isteku stručnog osposobljavanja uz uvjet da je osoba protekom 30 dana od isteka stručnog osposobljavanja prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

O uvjetima  za mjeru te iznosima subvencije potpore za zapošljavanje nakon završenog stručnog osposobljavanja možete se informirati na web stranici: http://mjere.hr/mjere/potpore-za-zaposljavanje, a obrasce i dokumentaciju možete pronaći na: http://mjere.hr/potpore-za-zaposljavanje-dokumentacija-obrasci/   

Upućujemo Vas da se za detaljne informacije obratite regionalnom/područnom uredu Zavoda prema sjedištu poslodavca. Kontakt podaci regionalnih/područnih ureda Zavoda dostupni su na: http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php

Fiskalne olakšice za zapošljavanje (oslobođenje plaćanja doprinosa za osobe mlađe od 30 godina starosti) nisu dio mjera aktivne politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Vas upućujemo da se s upitom obratite na nadležno Ministarstvo financija - Poreznu upravu, kontakti na web stranici: http://www.porezna-uprava.hr   

Više o ovoj olakšici iz Zakona o doprinosima, kao i upute kako ju ostvariti možete pronaći na ovom linku.