Završila sam dvopredmetni studij i SOR za jedno zanimanje, zanima me mogu li iskoristiti sada pripravništvo za drugo zanimanje i tako steći pravo izlaska na stručni ispit jer trenutno sam nezaposlena?

Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu, osim obveznih stažista (obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb).