Do kojeg novčanog iznosa nezaposlena osoba koja prima novčanu naknadu na burzi, može raditi na ugovor o djelu ako joj se u tom vremenu primanja naknade, pruzi prilika?

Temeljem Zakona o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti osoba se prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenih od Središnjeg registra osiguranika (REGOS), a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2.028,93 kn. U trenutku kada osoba ostvari više od 2.028,93 kn mjesečnog primitka, a istovremeno se vodi i u evidenciji nezaposlenih osoba, briše se iz evidencije nezaposlenih jer se prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti više ne može smatrati nezaposlenom osobom.


Nezaposlena osoba se ne briše iz evidencije ukoliko je u trenutku mjesečnog primitka bila izvan evidencije, npr. primitak isplaćen 15.1, a osoba se dolazi prijaviti u evidenciju nezaposlenih 25.1, i Zavod saznaje činjenicu za isplatu primitka početkom 2. mjeseca, ista se neće odjaviti iz evidencije jer u trenutku ostvarivanja primitka nije bila u evidenciji nezaposlenih.